Husholdningsabonnenter i Hjelmeland og Suldal kommune har i dag kun èn restavfallsdunk, men vil få innført 3-dunk systemet i løpet av 2020/21. I tillegg tilbyr vi hjemmekompostering, ryddebil og miljøstasjoner for glass og metall. Se mer i undermenyen.